Nalazač guma Nalazač prodavaca

Propisi EU o oznakama guma

EU označavanje guma

Propis EU 1222/2009 Evropske Skupštine i Saveta zahteva da sve gume proizvedene posle juna 2012. i prodate u EU od novembra 2012. pa nadalje moraju imati ili nalepnicu ili etiketu pričvršćenu na mestu prodaje. Ova etiketa sadrži podatke o tri važna kriterijuma koji čine osnovu za ocenu učinka guma: Prianjanje na vlažnu podlogu, efikasnost potrošnje goriva i spoljna buka. Opseg novog propisa uključuje gume za putnička vozila, laka komercijalna vozila i teške kamione.

 

 

EU 1222/2009

 

Prianjanje na vlažnu podlogu

Najvažniji zadatak vaše gume jeste da pruži bezbednost - u svim uslovima. Prianjanje na vlažnoj podlozi jedna je od najvažnijih odlika učinka. Ipak, jače prianjanje na vlažnu podlogu i manji otpor pri kotrljanju često su ciljevi u suprotnosti koji obično traže kompromis učinka. Zahvaljujući novim zahtevima označavanja, kupac može da vidi i izabere sebi draži učinak. Etiketa pokazuje niz od 7 klasa, gde gume sa „A” nude najjače prianjanje na vlažnu podlogu a one sa „G” najslabije.

Klasa D ne koristi se za putnička vozila. Svaka guma koja ne zadovoljava standarde za klasu C klasifikuje se kao klasa E. Nema takođe klase G za prianjanje na vlažnu podlogu, pa je F najniža klasa. U vanrednoj situaciji, nekoliko metara mogu da budu vrlo važni. Za putnička kola koja naglo staju od 80 km/s, komplet guma klase A zaustaviće se do 18 metara brže nego komplet guma klase F. **

**Kada je izmereno u skladu s probnim metodima opisanim u Propisu (EC) br. 1222/2009. Zaustavni putevi mogu da variraju u zavisnosti od uslova vožnje i drugih faktora uticaja.

Prikazane vrednosti označavanja samo su zbog ilustracije. Vrednosti za određenu liniju/veličinu guma mogu da variraju.

Efikasnost potrošnje goriva

Jedna od sila koje utiču na efikasnost potrošnje goriva motornog vozila jeste otpor pri kotrljanju guma. Ako izaberete gume s visokom efikasnošću potrošnje goriva, možete dobiti više kilometara iz svog rezervoara i izbaciti manje CO2. Ovaj fenomen postoji jer se guma deformiše kada se obrće, što vodi do gubitka energije u obliku toplote. Što je veća deformacija, veći je otpor pri kotrljanju gume i više je goriva potrebno da se vozilo kreće napred. Drugim rečima, niži otpor pri kotrljanju znači manju potrošnju goriva i stoga manje izduvnih gasova, uključujući CO².

Etiketa pokazuje različite nivoe u „otporu pri kotrljanju”, gde je A najefikasnije a G najgore u klasi. Crna strelica (u ovom slučaju B) pored ocene označava nivo učinka proizvoda. Ocena D ne upotrebljava se za putnička kola. Svaka guma koja ne zadovoljava standarde za ocenu C klasifikuje se kao ocena E.

Razlika između ocena A i G može da znači smanjenje potrošnje goriva do 7,5%. Da stavimo ovo u stvarne okvire, birajući gume ocene A umesto G moglo bi da vam uštedi više od 6 litara goriva na 1.000 kilometara.**

**Kada je izmereno u skladu s probnim metodima opisanim u Propisu (EC) br. 1222/2009. Zaustavni putevi mogu da variraju u zavisnosti od uslova vožnje i drugih faktora uticaja.

Prikazane vrednosti označavanja samo su zbog ilustracije. Vrednosti za određenu liniju/veličinu guma mogu da variraju.

 

Spoljna buka

EU ocene mere spoljnje odavanje buke gume u decibelima. Pošto mnogima nisu poznate vrednosti decibela, klasa buke takođe je prikazana. Ovo kategoriše gumu u odnosu na buduće evropske granice buke gume. Vrednosti spoljnje buke podeljene su u 3 kategorije i izmerene su u decibelima (dB) u poređenju s novim evropskim vrednostima spoljnje buke gume.

1 crni zvučni talas = 3dB manje od buduće strože evropske granične vrednosti
2 crna zvučna talasa = već u skladu s budućom evropskom graničnom vrednošću
3 crna zvučna talasa = u skladu s tekućom evropskom graničnom vrednošću

Prikazane vrednosti označavanja samo su zbog ilustracije. Vrednosti za određenu liniju/veličinu guma mogu se razlikovati.

 

EU Propis1222/2009 promenjen je i biće zamenjen Propisom EU 2020/740 od 1. maja 2021. Novi zahtevi primeniće se od tog datuma.

EU 2020/740

Glavne tačke prerađenog Propisa EU 2020/740:

1. Promene u izgledu etikete
   (QR kod, piktogram upravljanja na ledu itd.)
2. Promene kod klasa ocenjivanja
     (efikasnost potrošnje goriva, prianjanje na vlažnu podlogu, spoljna buka).
3. Etikete su takođe obavezne za gume kategorije C3 (kamionske i autobuske gume)
4. Odobreni podaci proizvoda biće poslati u bazu podataka proizvoda
5. Etikete će takođe biti obavezne za kategoriju repariranih guma
6. Kilometraža guma i podaci o habanju biće dodati na etikete

Efikasnost potrošnje goriva

Klasa ažurirane efikasnosti potrošnje goriva od 'A' kao najefikasnije i 'E' najgore

 

Prianjanje na vlažnu podlogu

Klasa ažuriranog prianjanja na vlažnu podlogu od 'A' kao najefikasnija i 'E' najgora

 

Spoljna buka

ABC klasifikacija zamenjuje zvučne talase

 

Prianjanje na snegu

Guma koja zadovoljava minimalan indeks vrednosti prianjanja na snegu predstavljen u Propisu br. 117 UNECE biće klasifikovana kao guma za upotrebu u ozbiljnim snežnim uslovima.

 

Prianjanje na ledu

Ako guma zadovoljava odgovarajuć minimalan indeks vrednosti prianjanja na ledu, mora biti označena kao takva.

Gume prianjanja na ledu posebno su osmišljene za putne površine prekrivene ledom i utabanim snegom, i trebalo bi da budu upotrebljene samo u veoma ozbiljnim klimatskim uslovima (npr. niske temperature). Upotreba guma prianjanja na ledu u manje ozbiljnim klimatskim uslovima (npr. vlažni uslovi ili više temperature) može da završi u ispod optimalnom učinku, posebno za prianjanje na vlažnom terenu, upravljanju i habanju.


Primetite da stvarna ušteda goriva i putna bezbednost umnogome zavise od ponašanja vozača, a posebno od sledećeg: — eko‐vožnja može značajno da smanji potrošnju goriva; — pritisak guma mora se redovno proveravati da bi se optimalizovala efikasnost potrošnje goriva i prianjanja na vlažnom terenu; — uvek se mora poštovati zaustavni put.