Налазач гума Налазач продаваца

Прописи ЕУ о ознакама гума

ЕУ означавање гума

Пропис ЕУ 1222/2009 Европске Скупштине и Савета захтева да све гуме произведене после јуна 2012. и продате у ЕУ од новембра 2012. па надаље морају имати или налепницу или етикету причвршћену на месту продаје. Ова етикета садржи податке о три важна критеријума који чине основу за оцену учинка гума: Приањање на влажну подлогу, ефикасност потрошње горива и спољна бука. Опсег новог прописа укључује гуме за путничка возила, лака комерцијална возила и тешке камионе.

 

 

EУ 1222/2009

 

Приањање на влажну подлогу

Најважнији задатак ваше гуме јесте да пружи безбедност - у свим условима. Приањање на влажној подлози једна је од најважнијих одлика учинка. Ипак, јаче приањање на влажну подлогу и мањи отпор при котрљању често су циљеви у супротности који обично траже компромис учинка. Захваљујући новим захтевима означавања, купац може да види и изабере себи дражи учинак. Етикета показује низ од 7 класа, где гуме са „А” нуде најјаче приањање на влажну подлогу а оне са „Г” најслабије.

Класа Д не користи се за путничка возила. Свака гума која не задовољава стандарде за класу Ц класификује се као класа Е. Нема такође класе Г за приањање на влажну подлогу, па је Ф најнижа класа. У ванредној ситуацији, неколико метара могу да буду врло важни. За путничка кола која нагло стају од 80 км/с, комплет гума класе А зауставиће се до 18 метара брже него комплет гума класе Ф. **

**Када је измерено у складу с пробним методима описаним у Пропису (EC) бр. 1222/2009. Зауставни путеви могу да варирају у зависности од услова вожње и других фактора утицаја.

Приказане вредности означавања само су због илустрације. Вредности за одређену линију/величину гума могу да варирају.

Ефикасност потрошње горива

Једна од сила које утичу на ефикасност потрошње горива моторног возила јесте отпор при котрљању гума. Ако изаберете гуме с високом ефикасношћу потрошње горива, можете добити више километара из свог резервоара и избацити мање ЦО2. Овај феномен постоји јер се гума деформише када се обрће, што води до губитка енергије у облику топлоте. Што је већа деформација, већи је отпор при котрљању гуме и више је горива потребно да се возило креће напред. Другим речима, нижи отпор при котрљању значи мању потрошњу горива и стога мање издувних гасова, укључујући CO².

Етикета показује различите нивое у „отпору при котрљању”, где је А најефикасније а Г најгоре у класи. Црна стрелица (у овом случају Б) поред оцене означава ниво учинка производа. Оцена Д не употребљава се за путничка кола. Свака гума која не задовољава стандарде за оцену Ц класификује се као оцена Е.

Разлика између оцена А и Г може да значи смањење потрошње горива до 7,5%. Да ставимо ово у стварне оквире, бирајући гуме оцене А уместо Г могло би да вам уштеди више од 6 литара горива на 1.000 километара.**

**Када је измерено у складу с пробним методима описаним у Пропису (ЕЦ) бр. 1222/2009. Зауставни путеви могу да варирају у зависности од услова вожње и других фактора утицаја.

Приказане вредности означавања само су због илустрације. Вредности за одређену линију/величину гума могу да варирају.

Спољна бука

ЕУ оцене мере спољње одавање буке гуме у децибелима. Пошто многима нису познате вредности децибела, класа буке такође је приказана. Ово категорише гуму у односу на будуће европске границе буке гуме. Вредности спољње буке подељене су у 3 категорије и измерене су у децибелима (дБ) у поређењу с новим европским вредностима спољње буке гуме.

1 црни звучни талас = 3дБ мање од будуће строже европске граничне вредности
2 црна звучна таласа = већ у складу с будућом европском граничном вредношћу
3 црна звучна таласа = у складу с текућом европском граничном вредношћу

Приказане вредности означавања само су због илустрације. Вредности за одређену линију/величину гума могу се разликовати.

 

ЕУ Пропис 1222/2009 промењен је и биће замењен Прописом ЕУ 2020/740 од 1. маја 2021. Нови захтеви примениће се од тог датума.

EУ 2020/740

Главне тачке прерађеног Прописа ЕУ 2020/740:

1. Промене у изгледу етикете
   (QR код, пиктограм управљања на леду итд.)
2. Промене код класа оцењивања
     (ефикасност потрошње горива, приањање на влажну подлогу, спољна бука).
3. Етикете су такође обавезне за гуме категорије Ц3 (камионске и аутобуске гуме)
4. Одобрени подаци производа биће послати у базу података производа
5. Етикете ће такође бити обавезне за категорију репарираних гума
6. Километража гума и подаци о хабању биће додати на етикете

Ефикасност потрошње горива

Класа ажуриране ефикасности потрошње горива од 'А' као најефикасније и 'Е' најгоре

 

Приањање на влажну подлогу

Ажурирана класа приањања на влажну подлогу од 'А' да је најефикасније и 'Е' најгоре

 

Спољна бука

АБЦ класификација замењује звучне таласе

 

Приањање на снегу

Гума која задовољава минималан индекс вредности приањања на снегу представљен у Пропису бр. 117 UNECE биће класификована као гума за употребу у озбиљним снежним условима.

 

Приањање на леду

Ако гума задовољава одговарајућ минималан индекс вредности приањања на леду, мора бити означена као таква.
 

Гуме приањања на леду посебно су осмишљене за путне површине прекривене ледом и утабаним снегом, и требало би да буду употребљене само у веома озбиљним климатским условима (нпр. ниске температуре). Употреба гума приањања на леду у мање озбиљним климатским условима (нпр. влажни услови или више температуре) може да заврши у испод оптималном учинку, посебно за приањање на влажном терену, управљању и хабању.


Приметите да стварна уштеда горива и путна безбедност умногоме зависе од понашања возача, а посебно од следећег: — еко‐вожња може значајно да смањи потрошњу горива; — притисак гума мора се редовно проверавати да би се оптимализовала ефикасност потрошње горива и приањања на влажном терену; — увек се мора поштовати зауставни пут.

.