Nalazač guma Nalazač prodavaca

T-režim

Visokoefikasna i visokoprecizna platforma za razvoj guma

Tokom godina, Toyo Tires predvodila je razvoj guma posebno za vozila i ultra visokodelotvornih sportskih guma. Napredna polimerska tehnologija odigrala je ulogu u ovim otkrićima, ali su ona takođe omogućena našim vlasničkim virtuelnim sistemima testiranja.

T-režim, Toyo Tires-ov oblik ove tehnologije, koristi računarsku simulaciju da virtuelno isprobava gume na vozilima u mnogim uslovima vožnje. Nejednako habanje gazećeg sloja, stvaranje buke i niz drugih činilaca takođe su analizirani. Tada su ovi podaci korišćeni da se optimizuje nacrt gume i poboljša učinak.