Nalazač guma Nalazač prodavaca

Nano balansna tehnologija

Fundamentalna tehnologija nacrta materijala

Šta je tehnologija Nano balansa?

Kao sirov materijal za gume, gumene se smese sastoje od raznih delova kao što su industrijska čađ i silicijum-dioksid. Molekularne strukture i osobine delova imaju složen odnos i stvaraju učinak gume. Mi smo razvili savršene gumene materijale s velilkom preciznošću putem „simulacije”, „stvaranja funkcije”, „precizne kontrole” i „istraživanja” materijala koji čine te gume na nano nivou (1 nanometar = 1 milijarditi deo metra). To je Nano balansna tehnologija Toyo Tires-a.