Nalazač guma Nalazač prodavaca

EU stavljanje etikete

Propis EU o stavljanju etiketa na gume

Stavljanje etiketa na gume postalo je obavezno 1. novembra 2013. za većinu guma putničkih vozila, kombija i kamiona proizvedenih posle 30. juna 2012. i prodatih u Evropskoj uniji.

Ove etikete uvedene su da poboljšaju bezbednosan i ekološki učinak guma i da pomognu potrošačima da donesu promišljenu odluku.

Gume sada imaju etikete koje pokazuju ocene za otpor pri kotrljanju, prianjanje na vlažnu podlogu i spoljnu buku.

Proizvođači guma obavezni su da obezbede podatke za ovu etiketu na svojim internetskim stranicama i u proizvodnoj literaturi.

Prodavci guma takođe moraju da pokažu podatke o ocenjivanju s etikete pre no što kupci izaberu gumu i svojom fakturom.

Etikete koriste ocenjivanje poznatim kodovima boja koji se vide na beloj tehnici i kolima. Kao na primeru levo.

Objašnjenje tri kategorije koje čine etiketu dato je ispod.

 

 

 


Ocenjivanje etikete sleva pokazuje otpor pri kotrljanju.

Ocene idu od „A” koje je najveće do „G” koje je najniže. EU je odlučila da će ocena „D” biti prazna kategorija. Ovo znači da ako se guma ne kvalifikuje za ocenu „C” u otporu pri kotrljanju, biće ocenjena s „E”.

Otpor pri kotrljanju mera je ekološkog učinka gume. Što je viša ocena, niži je otpor pri kotrljanju. Otpor pri kotrljanju sila je koju treba da savlada motor vozila da bi se guma kretala. Jednostavno rečeno, niži otpor pri kotrljanju znači da će guma koristiti manje energije da bi prešla određenu razdaljinu.

Nizak otpor pri kotrljanju takođe se može preneti u poboljšanu štednju goriva.


Ocena desno od etikete pokazuje prianjanje na vlažnu podlogu.

Prianjanje na vlažnu podlogu meri se koristeći standardan test. Kao i kod otpora pri kotrljanju, što je viša ocena, guma će imati bolji učinak na testu.

Test prianjanja na vlažnu podlogu napravljen je da obezbedi uporedive rezultate između guma. Ove je vrlo teško postići pošto će trenje ogledne površine i temperatura okoline umnogome uticati na merenje. 

Postupak testa uzima u obzir ove činioce pa posmatrani rezultati treba da budu uneseni u računicu koja koristi koeficijente površinskog trenja i temperature. Kao dodatak, ogledni uslovi takođe su različiti za zimske i letnje gume. 

 

Kao i kod ocenjivanja otpora pri kotrljanju, nema „D” ocene. Guma koja je tik ispod ocene „C” biće ocenjena kao „E” za prianjanje na vlažnu podlogu. Ipak, kao dodatak, za prianjanje na vlažnu podlogu, nema ocene „G”. „F” je najniža ocena za prianjanje na vlažnu podlogu.


Ocene na dnu etikete pokazuju spoljnu buku gume.  

Spoljna je buka prikazana na dva različita načina na etiketi. Prvo posebnim nivoom buke izmerenim u decibelima

Međutim, pošto se ne može očekivati da će potrošači lako znati koji je razuman nivo buke za određenu veličinu gume, postoji jednostavan grafički izum koji pokazuje ili 1, 2, ili 3 „zvučna talasa” Ti zvučni talasi prikazani su kao vijugave crne linije čija veličina raste kako raste nivo buke. 

Guma koja pokazuje 1 „zvučni talas” ima najnižu ocenu za buku za svoju veličinu. Dva „zvučna talasa” znače srednju ocenu dok tri „zvučna talasa” znače da je guma najbučnije ocenjena za svoju veličinu

Treba da zapazite da što je guma šira, veću će buku praviti. Stoga ocenjivanje zvučnim talasima varira u skladu sa širinom gume. Na primer, vrlo široka guma koja ima nivo buke od 70 decibela može da ima nisku ocenu „zvučnog talasa”. Ipak, uska guma sa istim nivoom buke od 70 decibela imala bi najvišu ocenu „zvučnog talasa”.