Nalazač guma Nalazač prodavaca

Balansiranje

Možda ste primetili male tegove smeštene na naplatku vaše gume. Ti tegovi pomažu da guma ostane u ravnoteži pri svim brzinama. Pri velikim brzinama guma koja nije ispravno balansirana može da izazove ozbiljne vibracije. Nebalansirani guma i točak takođe mogu da dovedu do nepravilnog habanja gazećeg sloja. 
 

Neki skupi točkovi od legura mogu biti oštećeni upotrebom standardnih olovnih tegova i mogu zahtevati upotrebu obloženog tega. Pitajte svog Toyo prodavca za više podataka.