Nalazač guma Nalazač prodavaca

Novosti

Srpska solarna elektrana

17. januar 2023.

Emitovanje CO2 biće smanjeno za 200.000 tona tokom radnog veka.

Solarna elektrana „Taiyo” (太陽) fabrike Toyo Tire Serbia izgrađena je da bi učinila proizvodnju guma što je moguće ekološki prihvatljivijom i ugljenično neutralnijom. Trenutno je 50% solarnih panela pušteno u rad s punim iskorišćenjem kapaciteta u ovoj kalendarskoj godini.  

Tokom izgradnje solarne elektrane u Inđiji, radnici su obučavani i unapred osposobljeni za buduće poslove ugradnje solarnih panela i upravljanja radom solarnih elektrana. Ove će veštine biti potrebne u celom regionu u budućnosti. Projekat kao takav podržava UNDP Srbija, preko „Pravedna zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji” koje finansira Vlada Japana.

Toyo Tire Serbia je ponosna što će ovaj projekat biti polazna tačka održivog preobražaja u lokalnoj  zajednici.