Nalazač guma Nalazač prodavaca

Rotiranje

Ponekad nejednako habanje gume može biti ispravljeno rotiranjem vaših guma. Pogledajte u vlasnički priručnik vaših kola, vidite s proizvođačem guma ili vašim Toyo prodavcem koja je odgovarajuća šara za vaše vozilo. 
 
Ako vaše gume pokazuju nejednako habanje, pitajte svog Toyo prodavca da proveri i ispravi bilo koje loše centriranje, nebalansiranost ili drugi umešan mehanički problem pre rotacije. Ponekad prednje i zadnje gume na vozilu koriste različite pritiske. Posle rotacije, prilagodite vazdušni pritisak svake gume. Odgovarajući odeljak o naduvavanju sadrži više podataka.
 
Svrha redovnog rotiranja guma jeste da se ostvari ravnomernije habanje svih guma na vozilu. Pre rotacije svojih guma, uvek pogledajte svoj pojedinačni vlasnički priručnik zbog preporuka oko rotacije. Ako nisu navedeni period ili obrazac rotacije, treba da razmotrite rotaciju svojih guma, prednje ka nazad, svakih 10% habanja ili bar svakih 15% habanja. Nejednako habanje može da zahteva češće rotiranje.  

Popularni obrasci rotiranja 

Ponekad gume ne mogu biti rotirane prema popularnim obrascima. Takve gume uključuju jednosmerne gume s asimetričnim nacrtom gazećeg sloja. Neka vozila, takođe, mogu da imaju gume različitih veličina stavljene na prednje i zadnje osovine, i te gume različitih veličina mogu da imaju ograničenja u rotaciji. Pogledajte svoj vlasnički priručnik ili posetite svog Toyo prodavca zbog preporuka za te posebne slučajeve.