Nalazač guma Nalazač prodavaca

Popravi ili zameni

Koja vrsta oštećenja gume može i dalje da služi svrsi? Odgovor na to pitanje zavisi od samog oštećenja. Svako oštećenje, uključujući rupe, ogrebotine, ispupčenja, odvajanja ili rezove trebalo bi da proceni vaš Toyo prodavac guma.

Gubitak vazduha zbog rupa može da uništi gume koje su mogle da budu spasene da su na vreme uklonjene zbog odgovarajuće opravke. Postepen gubitak vazduha diže radnu temperaturu gume. Ovo može da izazove da se neki delovi odvoje ili da ošteti telo gume na načine koji stvaraju brz i iznenadan gubitak vazduha.

Nikada nije previše opreznosti; ako vaša guma pokazuje vidljivo oštećenje ili sumnjate na skrivenu štetu zbog malih rupa ili udaraca, razgovarajte s vašim Toyo prodavcem.