Nalazač guma Nalazač prodavaca

Novosti

Sinteza butadienskog kaučuka iz ugljen-dioksida

25. maj 2023.

Hjogo, Japan - 9. maj 2023. - Korporacija Toyo Tire (Uprava: Grad Itami, prefektura Hjogo; predsednik i gen. direktor Takashi Shimizu; u daljem tekstu „Toyo Tire”) danas je objavila razvoj katalizatorâ koji pretvaraju ugljen-dioksid u butadien u velikom prinosu u saradnji sa Univerzitetom Tojama (Mesto: Grad Tojama; predsednik: Shigeru Saito), uspešno sintetizujući butadienski kaučuk, ključnu sirovinu za auto-gume. 

Odnosi sastava sirovina korišćenih za automobilske gume menjaju se prema kategoriji, i veštački kaučuk poreklom iz nafte uključujući butadienske jedinice (stiren-butadienski kaučuk /SBR/ i butadienski kaučuk /BR/) čini ukupno oko 30% sirovina. Stoga je gumarska industrija pokrenula istraživanje sinteze butadienskog kaučuka poreklom iz prirodnih alternativnih materijala (izvora) sem nafte za praktičnu primenu.

Univerzitet Tojama aktivno i inovativno radi na ostvarenju društva sa smanjenim odavanjem ugljen-dioksida kroz razvoj katalizatora visokog učinka za recikliranje ugljen-dioksida (CO2)
Toyo Tire je 2016. počela saradnju s profesorom Noritatsu Tsubaki-jem, Tehnički fakultet Univerziteta Tojama, da bi zamenili materijale poreklom iz nafte s CO2 kao izvorom ugljenika za poizvodnju butadienskog kaučuka, glavnog sastojka guma.

(Kružna privreda uspostavljena tehnologijom koja koristi CO2 kao izvore ugljenika da bi napravila sirovinu za gume)

Uspeh u pokazivanju načina da se sintetizuje butadien od CO2, jednog od glavnih uzroka klimatskih promena koje značajno utiču na svetsku okolinu, trebalo bi značajno da doprinese umanjivanju opterećenja prirode (količina odavanja CO2) u proizvodnom postupku, u poređenju s uobičajenim metodom korišćenja materijala poteklih iz nafte.
Štaviše, korišćenje CO2 kao početnog materijala za proizvodnju butadienskog kaučuka vodi do prednosti u odnosu na procenu životnog ciklusa automobilskih guma (LCA) u budućnosti.

Centar održive tehnologije na Univerzitetu Tojama radi na temeljnim akademskim istraživanjima za razvoj tehnologija pretvaranja sledeće generacije materijala i primenjenim istraživanjima njihove društvene primene da bi se ostvarilo održivo društvo.
Ova nova tehnologija služi kao deo ovih postupaka, i mi možemo da sintetizujemo butadien iz CO2 s najvišim stepenom prinosa na svetu bez korišćenja skupih dragocenih metala.
Idući napred, nastavićemo s razvojem katalizatorskih sistema za masovnu proizvodnju za ciljan raspored njihove praktične upotrebe do kraja 2020-ih i istraživanja za zamenu kaučuka i punila održivim materijalima da bismo učinili značajan doprinos održivosti.

Toyo Tire neprekidno istražuje načine da uspostavi kružni tok svojih proizvoda u društvu korišćenjem što je više moguće prirodnih i drugih održivih materijala za gumu, osnovnu sirovinu za automobilske gume, i druge sastavne materijale. U isto vreme, obezbeđujemo prototipove guma koje prvenstveno koriste održive materijale za vozila koja učestvuju na Reliju Dakar i ostalim vandrumskim trkama. Isto ćemo učiniti i za trke izdržljivosti, uključujući 24 sata Nürburgring-a. Unoseći znanje stečeno pod posebnim uslovima vožnje nazad u tehnologiju masovne proizvodnje, ubrzaćemo razvoj jedinstvenih proizvoda visokog učinka dostupnih jedino kod marke Toyo Tires.

Toyo Tire je objavila svoj cilj povećanja udela održivih materijala do 40% do 2030. Promovisanjem primene ove nove tehnologije nastojimo da smanjimo proizvodnju gasa staklene bašte u pokušaju da doprinesemo ostvarenju društva održive pokretljivosti.

Najnovije vesti