Nalazač guma Nalazač prodavaca

Novosti

Sveobuhvatna saradnja s Univerzitetom Doshisha

08. mart 2024.

Korporacija Toyo Tire danas je potpisala ugovor o sveobuhvatnoj saradnji da zajednički razvijaju višestruke tehnologije kao i ljudski potencijal. Obrazovna korporacija Doshisha, s Asako Ueki na čelu, nalazi se u gradu Kjotou. Takashi Shimizu, predsednik, potpisao je u ime korporacije Toyo Tire.  
 
(Slika: Rektorka Univerziteta Doshisha Asako Ueki / Predsednik Toyo Tires-a Takashi Shimizu)  

Univerzitet Doshisha postavio je cilj „poboljšanja istraživačkih sposobnosti kroz stvaralaštvo i saradnju”. Njihov program u VIZIJI 2025. aktivno širi podatke o akademskim rezultatima istraživanja kroz tehnološki prenos intelektualne svojine i stvaranje novih tehnologija i novih industrija. Razvijanjem saradničkih istraživanja koja su tradicionalno usmerena na .„pojedinca”  za „pojedinca” i s obzirom na saradničko istraživanje „organizacija-na-organizaciju”. Oni pokušavaju da iskoriste korporativna sredstva kao i da obaveste društvo putem rezultata istraživanja. 

Toyo Tires ima automobilske gume i gumene delove u središtvu svog poslovnog upravljanja i radi da reši razne društvene probleme  da bi unapredila i razvila auto-industriju i ostvarila bogatije pokretno društvo. Pored razvijanja materijala i proizvoda veoma uvećane vrednosti, oni nastoje da postignu udobnost, bezbednost i smanjenje uticaja na prirodu tokom faze korišćenja, kao i izgradnju baze radne snage da bi podržali stvaranje privrednih, društvenih i ekoloških vrednosti.  

Na osnovu ovog ugovora, Univerzitet Doshisha i Toyo Tires zajednički će obezbediti i prilagoditi svoja jedinstvena sredstva veoma uvećane vrednosti, razviće pojedince koji mogu doprineti društvu i promovisati ostvarenje korisnih tehnologija. Saradnja će ići ka ostvarenju uspešnijeg društva. 
 
Obe će strane zajednički raditi na četiri glavne inicijative kao  „Zajednički projekat Univerziteta Doshisha-Toyo Tires”. Tokom trajanja ugovora, pet godina od aprila 2024, Toyo Tires planira da doprinese sa približno sto miliona jena da bi podržala ovaj projekat.  

 
Univerzitet Doshisha - Toyo Tires pregled projekta saradnje

[1] Stvaranje i primena novog zajedničkog istraživanja  
Univerzitet Doshisha poseduje najnaprednija istraživačka sredstva u širokom spektru specijalizovanih oblasti kao što su hemija, mehanika, materijali, elektro-, elektronska nauka i nauka о podacima. Toyo Tires razvija tehnologije nove generacije kao što su tehnologija merenja i vizualizacije (trenje i habanje, vibracije i buka, učinak kretanja), tehnologija nove generacije auto-guma (gume bez vazduha), tehnologija razvoja naprednih materijala (istraživanje održivih materijala) i nauka о podacima (rešenja senzora guma).  
 
Univerzitet Doshisha i Toyo Tires unaprediće višeslojno zajedničko istraživanje o različitim pojedinačnim temama istraživanja. Istraživanje će izgraditi jak odnos što vodi do zajedničkog razvoja između industrije i škola, ubrzavajući društvenu primenu tehnologija koje mogu biti primenjene na auto-gume.  

[2] Akademskо savetovanje Univerziteta Doshisha za Toyo Tires, uključujući tehničke razgovore
Dodatno, Univerzitet Doshisha obezbediće Toyo Tires-u obimna akademska sredstva, stvarajući okruženje koje dozvoljava fleksibilan pristup poljima van njihove stručnosti. Obezbeđujući blagovremeno visoko specijalizovano i raznoliko znanje sa Univerziteta Doshisha kao odgovor na akademske razgovore, Toyo Tires moći će da reši probleme na složen i višestran način, da skrati vreme istraživanja i ostvari završne tehnologije.  

[3] Obrazovanje za studente Univerziteta Doshisha i zaposlene Toyo Tires-a koristeći razne sisteme na Univerzitetu Doshisha   
Pored razvijanja specijalizovanog znanja na poslediplomskim studijima, Univerzitet Doshisha obezbeđuje osnovne i napredne veštine s primenjenim mogućnostima, uključujući    
•    Kurs Upravljanja globalnim sredstvima, uobičajen obrazovni program poslediplomskih studija koji pomaže studentima da steknu osnovnu pismenost  
•    Comm 5.0-AI/Data, koji gaji stvaranje inovacije od strane radne snage koristeći tehnologiju i znanje veštačke inteligencije i nauke o podacima.  
•    Upravljanje tehnologijom, koje nastoji da razvije vanredne mogućnosti ljudi koji će koristiti tehnologiju u upravljanju i promovisaće korporativno stvaralaštvo.  
 
Toyo Tires prihvatiće ove mogućnosti učenja od Univerziteta Doshisha i aktivno će ih koristiti za ponovljeno obrazovanje da bi razvila buduće ljudske mogućnosti. Na Univerzitetu Doshisha, poslediplomci produbljuju svoje učenje zajedno s poslovnim ljudima i koriste ovo iskustvo da izraze svoje poslovne planove za poslediplomce i razviju pojedince s višestranom perspektivom. Spajajući znanje obe strane, saradnja industrija-školovanje unaprediće razvoj korporativnih inženjera. 

[4] Podrška razvoju karijere  
Toyo Tires sarađivaće s Karijernim centrom Univerziteta Doshisha da obezbedi podršku karijeri s poslovne tačke gledišta za studente univerziteta. Programi podrške karijere, kao što su stažiranja i seminari, kao i uzajamni odnos sa zaposlenima Toyo Tires-a, uključujući bivše đake, prilike će se stvarati za studente da se povežu s društvom i razviju svoju sposobnost da nezavisno izaberu svoju budućnost i doprinesu stvaranju svesti o radu. 

Najnovije vesti